Đang phát : Tiếp phát VOV2

Giờ phát : 0h41 - 08h00

Chương trình tiếp theo : Đối thoại mở

Giờ phát : 08h00 - 08h30