Đang phát : Tiếp phát VOV2

Giờ phát : 11h10 - 13h00

Chương trình tiếp theo : Đọc truyện dài kỳ

Giờ phát : 13h00 - 13h30