Đang phát : Tiếp phát VOV2

Giờ phát : 10h31 - 10h45

Chương trình tiếp theo : Văn nghệ thiếu nhi

Giờ phát : 10h45 - 11h00