00:00:00
24h
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 20/6/2024

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
08h00 - 08h30
Tìm trong kho báu
 
08h30 - 08h45
Sàn diễn mới
 
08h45 - 09h00
Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
 
10h45 - 11h00
Văn nghệ thiếu nhi
 
13h00 - 13h30
Đọc truyện dài kỳ
 
14h30 - 15h00
Xin chờ hồi kết
 
18h15 - 18h30
Văn nghệ thiếu nhi
 
18h30 - 19h00
Tìm trong kho báu
 
19h00 - 19h30
Đọc truyện dài kỳ
 
19h30 - 20h00
Xin chờ hồi kết
 
20h30 - 20h45
Sàn diễn mới
 
20h45 - 21h00
Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
 
21h45 - 22h00
Kể chuyện và Hát ru cho bé
 
22h30 - 23h00
Đọc truyện đêm khuya
 
08h00 - 08h30
Tìm trong kho báu
 
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ