00:00:00
24h
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 27/9/2023

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
08h00 - 08h30
Đối thoại mở
 
10h45 - 11h00
Văn nghệ thiếu nhi
 
13h00 - 13h30
Đọc truyện dài kỳ
 
14h30 - 15h00
Hành trình sáng tạo
 
18h15 - 18h30
Văn nghệ thiếu nhi
 
18h30 - 19h00
Đối thoại mở
 
19h00 - 19h30
Đọc truyện dài kỳ
 
19h30 - 20h00
Sân khấu truyền thanh
 
21h45 - 22h00
Kể chuyện và Hát ru cho bé
 
22h30 - 23h00
Tiếng thơ
 
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00

Kể chuyện và hát ru cho bé (đang phát)

22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya