00:00:00
24h
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 16/6/2024

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
06h00 - 06h30
Hành trình sáng tạo
 
08h00 - 08h30
Trang Văn nghệ Chủ nhật
 
10h45 - 11h00
Văn nghệ thiếu nhi
 
13h00 - 13h30
Đọc truyện dài kỳ
 
14h00 - 14h30
Hành trình sáng tạo
 
18h15 - 18h30
Văn nghệ thiếu nhi
 
18h30 - 19h00
Trang Văn nghệ Chủ nhật
 
19h00 - 19h30
Đọc truyện dài kỳ
 
19h30 - 20h00
Đối thoại mở
 
21h30 - 22h00
Tiếng thơ
 
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ