00:00:00
24h
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 29/5/2023

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
08h00 - 08h30
Tìm trong kho báu
 
08h30 - 08h45
Sàn diễn mới
 
08h45 - 09h00
Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
 
10h45 - 11h00
Văn nghệ thiếu nhi
 
13h00 - 13h30
Đọc truyện dài kỳ
 
18h15 - 18h30
Văn nghệ thiếu nhi
 
18h30 - 19h00
Tìm trong kho báu
 
19h00 - 19h30
Đọc truyện dài kỳ
 
19h30 - 20h00
Sân khấu truyền thanh
 
20h30 - 20h45
Sàn diễn mới
 
20h45 - 21h00
Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
 
21h45 - 22h00
Kể chuyện và hát ru cho bé
 
22h30 - 23h00
Đọc truyện đêm khuya
 
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya