Đang phát : Tiếp phát VOV2

Giờ phát : 15h21 - 18h15

Chương trình tiếp theo : Văn nghệ thiếu nhi

Giờ phát : 18h15 - 18h30