Đang phát : Tiếp phát VOV2

Giờ phát : 6h42 - 08h00

Chương trình tiếp theo : Văn nghệ

Giờ phát : 08h00 - 08h30