Đang phát : Tiếp phát VOV2

Giờ phát : 11h30 - 13h00

Chương trình tiếp theo : Đọc truyện dài kỳ

Giờ phát : 13h00 - 13h30