Cập nhật :11:41 13/5/2024
“Quan họ anh về”: Cứ dùng dằng người ơi người ở

VOV6 - “Qua giêng rồi anh ở nơi đâu / Về cùng em mình đi trẩy hội / Về cùng em câu chờ câu đợi / Về cùng anh duyên thắm lá trầu…” (Bài hát “Quan họ anh về” thơ Nguyễn Thiện, nhạc Minh Dương). (Điểm hẹn văn nghệ)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00

Sân khấu truyền thanh (đang phát)

21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ