Cập nhật :0:0 1/1/1
Ông hoàng và cô gái chăn cừu (Phần 2)

VOV6 - Vì muốn được sống theo ý mình nên nhà vua trẻ đã tháo chiếc nhẫn của bà tiên ném đi. Vào một hôm nọ, khi đi dạo, nhà vua bắt gặp cô gái chăn cừu có tên là Zê-li và muốn đưa nàng về cung làm hoàng hậu. Cô gái chăn cừu đã cự tuyệt, không muốn làm vợ của vua... (Kể chuyện và hát ru 28/11/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ