Cập nhật :0:0 1/1/1
Ông hoàng và cô gái chăn cừu (Phần 3)

VOV6 - Vì nhà vua trẻ đã gây ra nhiều tội ác nên cô gái chăn cừu không muốn trở thành hoàng hậu. Chính bởi vậy, nhà vua và một số quan xấu bụng đã đối xử rất tệ với cô. Dần dần, tội ác của nhà vua đã khiến bà tiên nổi giận... (Kể chuyện và hát ru 29/11/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00

Sân khấu truyền thanh (đang phát)

21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ