Cập nhật :16:9 2/5/2024
Vị thần của âm nhạc

VOV6 - Thần đã dùng mọi quyền năng để hô mưa gió sấm sét bủa vây khiến Mặt Trời phải đầu hàng và nhân cơ hội đó, thần đã đưa tất cả những nhạc công, nghệ sĩ trên trời về mặt đất. Từ đó chúng ta có âm nhạc đấy, các bé ạ! Âm nhạc đã làm cho cuộc sống của con người trở nên sinh động, tươi vui, đẹp đẽ hơn... (Kể chuyện và hát ru 29/04/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ