Cập nhật :10:44 8/4/2024
Đọc truyện Mặt trời luôn bên tôi - Buổi mười sáu - Lựa chọn

VOV6 - Trung đứng trước hai lựa chọn, một là cậu sẽ học lớp thử nghiệm mô hình giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tổ chức tại huyện nhà, hai là cậu sẽ học ở trường dành cho thanh thiếu niên khiếm thị ở thành phố Hải Phòng. Cuối cùng, Trung đã lựa chọn lên thành phố... (Văn nghệ thiếu nhi 06/04/2024)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ