Cập nhật :0:0 1/1/1
Thử nghiệm cùng tranh tĩnh vật

VOV6 - Vẽ tranh tĩnh vật đòi hỏi cao về độ chính xác và tỉ mỉ. Làm sao để vẽ một bức tranh tĩnh vật đẹp và giàu cảm xúc? Trong “Trang Nghệ thuật” hôm nay, chúng mình cùng sáng tạo với các bạn nhỏ thuộc sân chơi Nghệ thuật Sky Art nhé! (Văn nghệ thiếu nhi 02/08/2023)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ