Cập nhật :14:47 2/5/2024
      Tiểu thuyết “Ông cố vấn”: Những trang viết đặc sắc về lực lượng tình báo

VOV6 - Tiểu thuyết “Ông cố vấn” của nhà văn Hữu Mai là một trong những cuốn sách hấp dẫn viết về lực lượng tình báo. Những con người mưu trí, anh dũng, khéo léo len lỏi vào lực lượng địch để cung cấp cho Cách mạng những thông tin trọng yếu. Tiểu thuyết giúp người đọc hiểu hơn một thời kỳ lịch sử khó khăn và anh dũng của dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn công lao của cha ông và càng trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay... (Văn nghệ thiếu nhi 25/04/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30

Hành trình sáng tạo (đang phát)

08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ