Cập nhật :10:51 12/6/2023
Trải nghiệm làm tranh bằng đất nặn

VOV6 - Mỹ thuật luôn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khi ta có thể sáng tạo không giới hạn cùng các chất liệu khác nhau. Chẳng hạn với chất liệu đất nặn, chúng ta có thể tạo ra những bông hoa, những đồ vật, ngôi nhà, hàng cây. Và ở mức độ khéo léo hơn, ta làm nên cả một bức tranh bằng đất nặn... (Văn nghệ thiếu nhi 07/06/2023)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00

Đối thoại mở (đang phát)

21h30 - 22h00 Tiếng thơ