Cập nhật :18:23 14/6/2023
Họa sĩ Nguyễn Văn Chung - Giải thưởng Nhà nước về VHNT

VOV6 - 20 năm công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Văn Chung đã không ngừng học hỏi, tự vượt lên chính mình cả về nghệ thuật và công tác quản lý. Một mặt ông làm tốt công tác bảo quản và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, mặt khác tiếp thu tinh hoa nghệ thuật dân tộc, làm giàu thêm tiềm năng sáng tạo của mình. (Câu chuyện nghệ thuật)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ