Cập nhật :17:11 12/6/2024
Nhà văn và câu chuyện sống bằng nghề viết

VOV6 - Song song với quá trình sáng tạo văn chương là nỗi lo cơm áo gạo tiền, đảm bảo các điều kiện cuộc sống hàng ngày. Các nhà văn hiện tại đang sống và viết trong điều kiện ra sao? Đối thoại Mở “Nhà văn và câu chuyện sống bằng nghề viết” hướng góc nhìn vào thực cảnh ấy. (Đối thoại mở 12/6/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30

Đọc truyện dài kỳ (đang phát)

19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya