Tùy bút “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Người con của nhân dân, con người của lịch sử”

VOV6 - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thầy vĩ đại. Không người thầy vĩ đại nào lại không có những học trò xuất sắc. Nếu các bậc tiền bối như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… đã xuất sắc lập những chiến công oanh liệt vào hàng bậc nhất trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, đặt nền...
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya