Văn học trẻ đồng bằng sông Cửu Long - Từ ngã rẽ tới đường dài

VOV6 - Văn học đồng bằng sông Cửu Long nói chung, văn học An Giang nói riêng, có một đội ngũ sáng tác trẻ nhiều hứa hẹn. Sự xuất hiện nhiều hơn về số lượng tác giả và tác phẩm có chất lượng đã cho thấy lực lượng sáng tác trẻ ở đây đang dần ổn định về phong cách, góp phần tạo nên diện mạo đương đại của văn học...
Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ