Cập nhật :15:19 11/7/2022
Nhà thơ Bình Nguyên Trang và nhạc Trịnh, một mảnh tâm hồn tuổi trẻ

VOV6 - Nhà thơ Bình Nguyên Trang là thành viên hội bút Hương đầu mùa với những bài thơ nổi tiếng trong giới học sinh, sinh viên những thập niên 90 của thế kỷ trước. Và Nhạc Trịnh đã trở thành một mảnh tâm hồn tuổi trẻ của Bình Nguyên Trang và thế hệ chị. (Tôi và Tôi ngày 10/7/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30

Văn nghệ (đang phát)

08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya