Cập nhật :19:47 7/11/2023
Báo Văn nghệ: Chặng đường 75 năm

VOV6 - Với bản Đề cương Văn hoá làm ngọn đuốc soi đường, tháng 3/1948, Hội Nghị Văn nghệ kháng chiến được triệu tập tại chiến khu Phú Thọ với quyết định thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam. Để tạo diễn đàn cho Văn nghệ kháng chiến, tờ Tạp chí Văn nghệ đã được ra đời với một Ban biên tập gồm nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trong cả nước hội tụ. Trên chặng đường xây dựng và phát triển, tờ tạp chí đã được chuyển hình thức xuất bản thành một tờ tuần báo, một thời gian dài do Hội Văn nghệ Việt Nam rồi Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam là cơ quan chủ quản. Đến năm 1957, sau khi Hội Nhà văn Việt Nam ra đời, tờ báo được chuyển về trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Nhưng dù tồn tại dưới hình thức tạp chí hay tuần báo, dù thay đổi cơ quan chủ quản nhưng tôn chỉ mục đích cơ bản của tờ báo vẫn không hề thay đổi, vẫn là diễn đàn quan trọng hàng đầu của văn hoá, văn học cách mạng, luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước. 75 năm là hành trình đầy tự hào của các thế hệ nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã gắn bó với báo Văn nghệ. (Điểm hẹn văn nghệ)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya