Cập nhật :15:47 30/12/2021
Báo Văn nghệ số 1+2 ra ngày 1/1/2022

VOV6 - Aqua, Trần Băng Khuê, Điền hương, Tống Ngọc Hân, Người dơi, Quyên Gavoye, Khí lạ, Phạm Duy Nghĩa

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ