Cập nhật :18:15 14/6/2023
Nhà văn Hermann Hesse và “Câu chuyện dòng sông”

VOV6 - “Câu chuyện dòng sông” - tiểu thuyết mang tính cách ngôn của Hermann Hese kể về hành trình tâm linh của một người Ấn Độ tên là Siddhartha. Đây là cuốn sách thứ chín của Hermann Hesse, được viết bằng tiếng Đứ, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1922, sau khi ông trải qua một thời gian ở Ấn Độ. Sách được xuất bản ở Mỹ năm 1951 và trở nên có ảnh hưởng lớn vào thập niên 60 thế kỷ XX. (Điểm hẹn văn nghệ)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ