Chương trình ngày 17/117/1/2013

Truyện ngắn Văng vẳng nơi xa thẳm của tác giả Nguyễn Đức Thiện

Chương trình ngày 16/1

Chương trình ngày 16/1 16/1/2013

Truyện ngắn Về sáng của tác giả Đào Thị Thanh Huyền

Chương trình ngày 15/1

Chương trình ngày 15/1 15/1/2013

Truyện Rừng trong thành phố của tác giả Đặng Thị Thanh Hương

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya