Cập nhật :15:11 29/5/2022
Đạo nào để chống nạn

VOV6 - “Đạo” thơ, “đạo” văn, câu chuyện muôn thuở đang diễn ra trong đời sống văn học, đặc biệt nổi lên khá liên tục trong thời gian vừa qua. Tình trạng, giải pháp và trách nhiệm của các đơn vị liên quan về vấn đề này đang diễn tiến và thực thi ra sao? Trong chương trình Đối thoại mở trực tiếp của Ban Văn học - Nghệ thuật tuần này, phóng viên VOV6 cùng bàn luận với Nhà thơ Đỗ Hàn - Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam về chủ đề này. (Đối thoại mở 25/05/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30

Trang Văn nghệ Chủ nhật (đang phát)

10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ