Cập nhật :16:48 25/5/2022
Đạo nào để chống nạn đạo trong văn chương?

VOV6 - “Đạo” thơ, “đạo” văn, câu chuyện muôn thuở đang diễn ra trong đời sống văn học, đặc biệt nổi lên khá liên tục trong thời gian vừa qua. Tình trạng, giải pháp và trách nhiệm của các đơn vị liên quan về vấn đề này đang diễn tiến và thực thi ra sao? Trong chương trình Đối thoại mở trực tiếp của Ban Văn học - Nghệ thuật tuần này, phóng viên VOV6 cùng bàn luận với Nhà thơ Đỗ Hàn - Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam về chủ đề này. (Đối thoại mở 25/05/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya