Cập nhật :15:23 4/11/2020
Đạo thơ hay sự lây lan ý tưởng sáng tạo?

VOV6 - Để làm được thơ, trước hết phải yêu thơ. Khi đã yêu, đồng nghĩa với sự thần tượng, tôn thờ một hoặc các tác giả, tâm đắc với những cảm hứng, ý thơ và cũng tự nhiên, vô thức in hằn, ám ảnh phong cách thơ ấy. Thế rồi khi sáng tác, nếu “mờ mắt” trước những “của nhà người”, nhiều người làm thơ dễ thành “bản sao lỗi” của một tác giả, nhiều bài thơ bị độc giả phát hiện có “dây mơ rễ má” với tác phẩm được nhiều người yêu thích. PV VOV6 đối thoại với nhà thơ, nhà báo Trần Hoàng Thiên Kim về chủ đề này. (Đối thoại mở 04/11/2020)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya