Cập nhật :9:1 17/3/2022
Đưa sách Việt ra thế giới - Không chỉ là câu chuyện xuất bản

VOV6 - Sách là văn hóa, văn học là văn hóa. Văn hóa là sức mạnh mềm của dân tộc. Cái nôi văn hóa nuôi dưỡng chúng ta, giúp mỗi chúng ta biết tự hào về ngọn nguồn của mình. Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra vào cuối năm ngoái thêm một lần nữa khơi dậy giá trị của văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng. Việc quảng bá văn hóa của chúng ta với bạn bè quốc tế thông qua những trang sách đã thực sự tốt? Đưa sách Việt ra thế giới liệu có phải là câu chuyện riêng của các nhà xuất bản? Trong chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học - Nghệ thuật tuần này, phóng viên VOV6 trao đổi với PGS.TS Phạm Xuân Thạch, Chủ nhiệm Khoa Văn học - Trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề này. (Đối thoại mở 16/3/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya