Cập nhật :10:42 20/4/2022
Kiến trúc vì cộng đồng - Làm sao cho bền vững?

VOV6 - Bản chất của kiến trúc là phục vụ cộng đồng. Cụm từ “Kiến trúc vì cộng đồng” còn được dùng để chỉ những công trình kiến trúc mang tính phi lợi nhuận, hướng tới những nhóm cộng đồng ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người yếm thế khó có khả năng tiếp cận các nhu cầu cơ bản về nhà ở, nơi học tập giao lưu hay giải trí. Tuy nhiên với một đất nước đang phát triển và đông dân số như nước ta, làm thế nào để có những kiến trúc vì cộng đồng bền vững cũng là một câu chuyện thu hút sự quan tâm không chỉ của ngành kiến trúc… (Đối thoại mở 30/03/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ