Cập nhật :14:42 12/4/2023
Phương hướng bảo tồn công trình kiến trúc 1954-1986

VOV6 - Lịch sử của đô thị có lớp lớp, tầng tầng dấu ấn văn hóa mà trong đó kiến trúc là những gì hiện hữu nhất. Nếu như chúng ta dành sự quan tâm với các công trình từ thời Pháp, bên cạnh danh hiệu di tích còn có danh sách những công trình trước năm 1954 cần được lưu giữ, bảo tồn thì dường như, những công trình được xây dựng trong thời kì miền Bắc xây dựng XHCN 1954-1986 lại chưa thực sự được chú ý. Cần có phương hướng bảo tồn như thế nào đối với các công trình kiến trúc xây dựng từ năm 1954-1986 là chủ đề cuộc bàn luận của phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật với khách mời là TS.KTS Đặng Hoàng Vũ, Phó trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong chương trình Đối thoại mở trực tiếp hôm nay. (Đối thoại mở 12/04/2023)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu