Cập nhật :10:10 22/10/2020
Tản văn - Đánh nhỏ thắng lớn?

VOV6 - Tản văn đã xuất hiện thường trực trong đời sống văn nghệ của chúng ta từ các trang báo, tạp chí… đến các cuốn sách, cũng như trên làn sóng phát thanh. Trong chương trình “Đối thoại mở” của Ban Văn học - Nghệ thuật, PV VOV6 cùng với nhà văn Uông Triều, tác giả của hai cuốn tản văn là “Hà Nội quán xá phố phường” và “Hà Nội dấu xưa phố cũ” bàn về chủ đề này. (Đối thoại mở 21/10/2020)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya