Cập nhật :10:42 6/4/2015
Anh em hóa thành cây

VOV6 - Tình cảm anh em gắn kết keo sơn đến nỗi khi mất đi họ đã hóa thành cây, thành quả để luôn được ở gần nhau. ( Kể chuyện và hát ru phát sóng 04+05/04)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ