Cập nhật :0:0 1/1/1
Bí ẩn con đường vượt hồ

VOV6 - Một hồ nước rộng lớn tựa biển cả thì không biết rằng cần phải làm con đường như thế nào để vượt qua được hồ nước ấy nhỉ? Và hẳn người muốn vượt qua hồ nước ấy cũng cần phải có ý chí và lòng kiên định lớn, vượt qua những thử thách gian nan... (Kể chuyện và hát ru 18/05/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)