Cập nhật :0:0 1/1/1
Bí mật của chàng Tôm thông minh (Phần 1)

VOV6 - Chàng Tôm là người con trai thứ ba trong gia đình. Họ sống ở ngay gần cung điện. Cả ngày chàng luôn ngồi bên cạnh lò sưởi để nghịch than hồng và đẽo gọt ngọn đuốc bằng gỗ thông. Với tính cách lười biếng như thế thì sẽ làm được việc gì để giúp cha mẹ và 2 anh của chàng nhỉ? (Kể chuyện và hát ru 21/06/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ