Cập nhật :0:0 1/1/1
Cảm ơn bạn sóc

VOV6 - Trong khu rừng nọ có một bạn Sóc rất nhanh nhẹn và đáng yêu. Không những chăm chỉ tìm kiếm nguồn thức ăn mà bạn ấy còn biết tiết kiệm nữa chứ. Nhờ vào những đức tính đáng quý đó mà Sóc đã giúp cho mình và nhiều loài vật khác có thêm nguồn thức ăn dồi dào suốt bốn mùa... (Kể chuyện và hát ru 18/04/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30

Văn nghệ thiếu nhi (đang phát)

18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ