Cập nhật :0:0 1/1/1

VOV6 - Bồ Công Anh kể cho muôn loài trong rừng nghe về cuộc đời của mình. Từ lúc cậu còn bé bỏng trong vòng tay yêu thương của mẹ. Đến khi Bồ Công Anh trưởng thành bay theo gió đến khu vườn của cô bé. Nhớ lời dặn của mẹ, Bồ Công Anh luôn cố gắng để giúp đỡ người khác... (Kể chuyện và hát ru 31/07/2020)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya