Cập nhật :0:0 17/9/2015
Cây Bao báp biết nói

VOV6 - Chúng ta đã bao giờ nghe thấy tiếng nói của các loài cây chưa? Chắc chắn là chưa rồi, bởi cây cối đâu có biết nói như chúng ta nhỉ. Có chăng chỉ là tiếng xào xạc của cành lá mỗi khi cơn gió thổi qua. Nhưng vào một ngày đẹp trời, chú Linh cẩu Buki đã tình cờ nghe được tiếng nói của cây Bao báp. Chính từ việc nghe được tiếng nói của cây Bao báp mà Linh cẩu Buki đã nghĩ ra kế sách nhằm có lợi cho mình. Vậy những kế sách ấy là gì nhỉ? ( kể chuyện và hát ru phát 17+18/09)

Từ khóa tìm kiếm : cây, bao báp

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30

Văn nghệ (đang phát)

08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya