Cập nhật :13:0 6/6/2024
Cây nhãn, con dơi và con bướm

VOV6 - Thế giới đồng thoại vô cùng phong phú đáng yêu. Mỗi loài cây, mỗi con vật có một đời sống riêng, những suy nghĩ riêng. Khám phá thế giới ấy sẽ đem tới cho các bé rất nhiều bổ ích... (Kể chuyện và hát ru 31/05/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ