Cập nhật :16:4 2/6/2022
Chàng Cơ-ho và công chúa Nai Tơ-lúy (Phần 1)

VOV6 - Ngày ấy, ở vùng rừng núi Tây Nguyên bát ngát có những bộ tộc người sống thành từng buôn làng. Họ cùng nhau làm rẫy, vào rừng săn bắn và xuống suối bắt tôm cá. Đó là những con người hiền hòa, yêu ca hát hội hè, giỏi đan lát và dệt vải. Nhưng rồi một ngày kia, có một ông vua dẫn quân lính đi từ vùng biển xa xôi đến vùng đất này. Những rắc rối nảy sinh từ đây... (Kể chuyện và hát ru 30/05/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)