Cập nhật :0:0 1/1/1
Chàng Ta Thô dũng cảm

VOV6 - Ngày xửa ngày xưa có chàng Ta thô khỏe mạnh, dũng cảm, luôn sống vì người khác. Ta Thô không quản hiểm nguy, tìm mọi cách giải cứu những cô gái bị chim thần giam giữ. Bản thân chàng phải trải qua những giây phút khó khăn và hồi hộp như thế nào? (Kể chuyện và hát ru 03/06/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)