Cập nhật :11:6 21/6/2024
Chàng thợ săn và thiên nga (Phần 1)

VOV6 - Trước khi mất, người cha ở bộ tộc người da đỏ đã truyền lại cho các con ba mũi tên thần. Vào ngày nọ người em út tên là Odiboa mang theo những mũi tên quý đi săn. Chàng đã gặp một con thiên nga màu đỏ rất đẹp. Chàng bắn các mũi tên về con thiên nga... (Kể chuyện và hát ru 17/6/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ