Cập nhật :18:56 22/5/2022
Chú bé ống nước (Phần 2)

VOV6 - Sau những ngày chu du đây đó và chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn, chú bé Ống nước đành quay về cái xe nước quen thuộc, nơi các bạn chú vẫn vui vẻ quay nước nhịp nhàng ngày đêm. Chú cảm thấy có lỗi và bạn bè có chấp nhận lời xin lỗi của chú không? (Kể chuyện và hát ru 12/05/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)