Cập nhật :22:55 28/5/2024
Cô bé quàng khăn đỏ ngoại truyện

VOV6 - Khăn Đỏ nghĩ rằng mình cứ cho sói bánh, sói sẽ tốt với mình. Nhưng không phải như vậy. Thật may mắn khi chị Khăn Xanh cùng bác thợ săn đã kịp thời cứu Khăn Đỏ... (Kể chuyện và hát ru 24/05/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya