Cập nhật :0:0 25/5/2015
công chúa không bao giờ cười

VOV6 - "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ".Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Dù giầu sang hay nghèo thì nụ cười đều có ý nghĩa quan trọng như nhau. Vậy mà có một nàng công chúa không bao giờ cười. Vậy ai sẽ mang đến niềm vui và khiến nàng vui vẻ? (kể truyện và hát ru phát 25.05+26.05)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00

Văn nghệ (đang phát)

19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya