Cập nhật :22:43 3/7/2022
Hoàng tử chim

VOV6 - Hoàng tử bị mụ phù thủy hóa phép, phải mang hình hài của một con chim trắng. Chỉ đến khi có một người con gái nhân hậu, đủ can đảm để chăm sóc và yêu thương thật lòng thì lúc ấy mới hóa giải được phép thuật của phù thủy. Trong lốt chim, làm cách nào để hoàng tử có thể gặp được người như thế? (Kể chuyện và hát ru 29/06/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ