Cập nhật :11:9 16/6/2023
Hoàng tử Ivan và con chim lửa (Phần 2)

VOV6 - Chim lửa đã đánh cắp táo của Sa hoàng. Sa Hoàng muốn bắt được bằng được con chim này. Hai hoàng tử đã lên đường nhưng đều không thấy trở về. Cuối cùng, hoàng tử út I-Van rời cung điện đi tìm con chim lửa. Trên đường đi, chàng đã cứu nguy cho một con sói và được nó giúp đỡ... (Kể chuyện và hát ru 08/06/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ