Cập nhật :16:28 19/8/2021
Kể chuyện

VOV6 - Trong nhiều câu chuyện, cá sấu thường xuất hiện với tính cách giả dối, hay hại người và hại các loài vật. Còn ở truyện đồng thoại "Cá sấu ngứa răng" của nhà văn Phong Thu thì nhân vật cá sấu có đặc điểm riêng gì, mỗi khi ngứa răng có dọa nạt được ai không? Các loài vật cần làm gì để hạn chế sức mạnh của cá sấu? (Kể chuyện và hát ru 16/08/2021)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45

Làn sóng nghệ thuật (đang phát)

20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)