Cập nhật :16:39 19/8/2021
Kể chuyện

VOV6 - Thật là nguy hiểm biết bao khi bạn dê, bạn thỏ, bạn cún, đều đã bị cá sấu nuốt chửng vào bụng. Bây giờ chỉ còn lại bạn khỉ. Bạn khỉ mưu trí cần phải làm thế nào để giải cứu bạn bè mình và dạy cho cá sấu một bài học để chừa thói xấu hung hăng? (Kể chuyện và hát ru 17/08/2021)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều