Cập nhật :7:0 16/8/2019
Nàng công chúa lắm lời

VOV6 - Ở vương quốc nọ có một nàng công chúa rất bướng bỉnh. Nàng ương ngạnh đến mức không chịu nhường ai một câu. Nhà vua buồn lòng về con gái, nên muốn kén một chàng rể có thể thay đổi được tính cách của công chúa. Không biết rằng, cuộc kén rể đặc biệt của nhà vua và công chúa diễn ra như thế nào... (Kể chuyện và hát ru 14/08/2019)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ