Cập nhật :4:51 15/7/2019
Người lùn dưới tảng đá

VOV6 - Bác nông dân nọ là chủ nhân của một vườn củ cải trắng. Vườn cải đang độ tươi tốt, bác nông dân phát hiện có một số cây bị đánh cắp. Bác buồn lắm và quyết tâm tìm hiểu rõ sự việc. Không ngờ tất cả những rắc rối do một chú lùn gây ra... (Kể chuyện và hát ru 12/07/2019)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ