Cập nhật :17:47 24/6/2024
Người thợ săn dũng
cảm

VOV6 - Chuyện xưa kể rằng có chàng thợ săn tên là Shamil tài giỏi, tốt bụng. Trong một lần đi săn, chàng đã tha chết cho các con vật như: đại bàng, sơn dương và cáo. Các con vật này đều hứa rằng khi chàng gặp hoạn nạn sẽ giúp đỡ chàng... (Kể chuyện và hát ru 21/6/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ