Cập nhật :9:12 3/6/2024
Quyển sách bị lãng quên

VOV6 - Những cuốn sách luôn có ở quanh bé. Sách mở ra cho bé bao điều kỳ thú. Có những cuốn sách đi cùng ta mãi. Nhưng cũng có những cuốn sách bị lãng quên đấy... (Kể chuyện và hát ru 27/05/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ