Cập nhật :0:0 1/1/1

VOV6 - Ngày xưa có hai anh em mồ côi từ nhỏ, chỉ biết biết dựa vào nhau mà sống. Nhưng thay vì đùm bọc, che chở cho nhau thì người anh lại lười biếng, không chịu lao động, suốt ngày quát nạt cô em gái. Anh ta đã phải nhận một hình phạt rất khủng khiếp, suốt đời biến thành bươm bướm... (Kể chuyện và hát ru 05/06/2020)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ